O GIGABYTE kompaniji

Privatnost

02/10/2014
Uvod
Dobrodošli na veb stranicu GIGABYTE Co. Ltd. i povezanih kompanija (u daljem tekstu "GIGABYTE”)! Kao posetilac, u mogućnosti ste da pretražujete odabrane informacije na websajtu bez dostavljanja Vaših PII (Ličnih Podataka). U određenim situacijama, GIGABYTE će zahtevati od Vas da nam dostavite Vaše lične podatke da biste nam omogućili da Vam ponudimo određene usluge ili informacije koje ste zahtevali. Molimo Vas, pročitajte našu polisu privatnosti ispod kako bi Vam pomogla da razumete kako mi koristimo i štitimo Vaše lične podatke.

1. Sakupljanje i međunarodno prenošenje Vaših ličnih podataka
GIGABYTE može prikupiti određene lične podatke od Vas dok pretražujete veb stranice, koristite odabrane usluge ili učestvujete u odabranim onlajn aktivnostima na našem websajtu (websajtovima) za cilj postizanja boljeg razumevanja onlajn aktivnosti korisnika i/ili razvoja prilagođenog marketinškog odgovora. Možete da odaberete da odgovorite ili odbijete da odgovorite na bilo koji od izbornih zahteva za podatke. GIGABYTE nikad od Vas neće tražiti da dostavite osetljive lične podatke kao što su podaci o Vašem zdravstvenom kartonu, političkim i religioznim stavovima, krivičnim delima koje ste navodno ili stvarno počinili, seksualnoj orijentaciji, seksualnom životu ili genetskim podacima. Molimo Vas da se suzdržite od snabdevanja GIGABYTE-a ovakvim podacima. Kada podnesete lične podatke GIGABYTE-u, Vi razumete i slažete se sa tim da će ovi lični podaci možda biti razmenjivani između GIGABYTE-ovih kancelarija i agenata i/ili međunarodnih GIGABYTE preduzetnika, i mogu biti čuvani ili obrađivani u bilo kojoj od zemalja u kojima su locirani GIGABYTE i agenti i/ili GIGABYTE-ovi izvođači. Svi međunarodni transferi, čuvanja i korišćenje Vaših ličnih podataka će biti predmet i biće štićeni od strane Polise privatnosti. GIGABYTE ne prikuplja svesno lične podatke od dece bez pristanka njihovih roditelja ili staratelja. GIGABYTE podstiče roditelje i staratelje da uzmu aktivno učešće u onlajn aktivnostima i interesima svoje dece dok koriste ovaj servis. Ako ste dete, molimo Vas potražite i potvrdite pristanak roditelja ili staratelja. Tek pošto GIGABYTE potvrdi pristanak roditelja ili staratelja, možete nam dostaviti Vaše lične podatke. Vaš roditelj ili staratelj može da opozove bilo koji prethodno dati pristanak.

2. Klasifikacija sakupljenih ličnih podataka i cilj sakupljanja
1) GIGABYTE može tražiti od Vas da dostavite Vaše ime i prezime, poštansku adresu/adresu dostave (uključujući poštanski broj), email adresu, broj telefona i faksimila, i druge lične podatke za identifikaciju. 2) GIGABYTE-ovi razlozi za sakupljanje uključuju, ali nisu ograničeni na: a. Kada kupite GIGABYTE-ov proizvod ili uslugu, GIGABYTE može prikupiti Vaše podatke da bi odobrio registraciju, obezbedio tehničku podršku, poboljšanje proizvoda, popust ili ispunio ovakvo plaćanje, i slanje proizvoda ili druge promocije. b. Kada se prijavite na GIGABYTE-ov besplatni marketinški materijal GIGABYTE-ovih proizvoda, usluga i drugih popusta; ipak, možete se odjaviti u bilo kom trenutku i prestati da dobijate naše marketinške informacije. c. Kada učestvujete na nekom događaju koji je organizovao GIGABYTE, GIGABYTE može iskoristiti Vaše podatke za potvrđivanje Vašeg identiteta, beleženje aktivnosti, i komuniciranje sa Vama radi dodeljivanja poklona. d. Kada Vam se dodeli servis podrške, servis popravke, istraživanja i analize iskustva korisnika. e. odgovara na Vaša pitanja ili traženu informaciju. f. obezbeđuje brigu o korisnicima, analizu zadovoljstva korisnika, i obezbeđuje povratne informacije korisnika. g. poboljšava i unapređuje GIGABYTE-ove usluge.

3. Obelodanjivanje Vaših ličnih podataka
GIGABYTE obrađuje Vaše podatke sa dužnom pažnjom i obzirom i neće prodati ili pozajmiti Vaše podatke trećem licu. GIGABYTE može iskoristiti bilo koji lični podatak koji ste dostavili za potrebe identifikacije dok Vi pristupate websajtu. GIGABYTE i svi članovi naše korporacije zadržavaju pravo da kombinuju podatke koje sakupimo sa podacima trećeg lica zarad marketinga, pružanja usluga ili bilo kog sličnog cilja.

4. Sigurnost Vaših ličnih podataka
GIGABYTE je dužan da obezbedi zaštitu ličnih podataka koje Vi dostavite. GIGABYTE ne dozvoljava trećem licu da pristupi podacima koje Vi dostavite GIGABYTE-u bez Vašeg prethodnog pristanka. GIGABYTE koristi prikladan mehanizam zaštite, tehnologije i interne procedure da bi održao sigurnost Vaših podataka i sprečio neovlašćeni pristup Vašim podacima. U određenim situacijama, GIGABYTE može da iskoristi standardni SST i SET mehanizam da zaštiti prebacivanje Vaših ličnih podataka. Međutim, GIGABYTE ne može da garantuje savršenu bezbednost na internetu. Kada koristite internet, GIGABYTE je preporučio da koristite alfanumerička korisnička imena i šifre i da redovno menjate šifre, kako i da Vam kompjuter stalno bude ažuriran tako što ćete primenjivati najnovije sigurnosne apdejtove za Vaš softver i da ćete koristiti alate poput virus/spyware skenera.

5. Održavanje & upravljanje
GIGABYTE zadržava pravo da u svakom trenutku i pod bilo kakvim okolnostima ukloni lične podatke koje su dostavili korisnici, kupci ili neko drugi. GIGABYTE dalje zadržava pravo da privremeno ili trajno zaustavi ili prekine pristup svim delovima ili nekom delu sadržaja websajta bilo kog korisnika bez nekog ranijeg upozorenja.

6. Tražite, ažurirajte svoje podatke
GIGABYTE želi da Vam pomogne da Vaše lične podatke održite tačnim. Možete videti i promeniti vaše registracione podatke tako što ćete se ulogovati i izmeniti Vaša podešavanja profila na GIGABYTE websajtu. Za sigurnost Vašeg računa, od Vas će biti traženo da se prijavite sa svojom login ID i šifrom. Molimo da nas kontaktirate ukoliko imate dalja pitanja o ličnim podacima koje GIGABYTE čuva o Vama.

7. Linkovi do websajtova i usluge trećeg lica
Ovaj websajt može da sadrži linkove do drugih websajtova, ili da koristi usluge koje su obezbedili drugi. Molimo budite svesni da GIGABYTE nije odgovoran za bezbednost ili prakse privatnosti Usluga trećeg lica. Ohrabrujemo Vas da budete svesni toga kada napuštate websajt, i da pročitate izjave privatnosti usluga Trećeg lica koje sakuplja lične informacije. Ova Polisa privatnosti je primenljiva samo na GIGABYTE-ove usluge. GIGABYTE će koristiti Vaše lične podatke za poboljšanje iskustava korisnika ili za cilj da su već sakupljeni. Na primer, da bi se dobili lični podaci (na pr. godine, pol, navike) analizom podataka o posećenosti veb stranice preko usluga trećeg lica da bi se dostavio proizvod ili usluga koju ste zahtevali, da Vam omogući učešće u onlajn aktivnostima, ili da personalizuje Vaše iskustvo. Kada od Vas sakupimo podatke, možete nam reći da ne želite da ih koristimo za dalji marketinški kontakt. Takođe možete isključiti kolačiće u Vašem pretraživaču.

8. Personalizacija
GIGABYTE koristi kolačiće, web beacon-e i lične podatke koje nam dostavljate da biste personalizovali Vaše onlajn iskustvo i poboljšali naše usluge. Na primer, mi koristimo kolačiće da bismo zapamtili zemlju i podešavanja jezika koji ste odabrali na Vašem websajtu ili da bismo pratili evidenciju pretraživanja na našem websajtu. Ili koristimo web beacon-e da pratimo posećenost eDM dostavljanja.

9. Kontaktirajte nas
Ukoliko imate neko pitanje vezano za gore navedenu Polisu privatnosti ili način na koji GIGABYTE rukovodi ličnim podacima, molimo Vas kontaktirajte GIGABYTE

10. Objavljivanja & Promene
GIGABYTE zadržava pravo da ažurira ili promeni ovu polisu u svakom trenutku. GIGABYTE će Vas obavestiti o značajnim promenama tako što će postaviti upadljivo obaveštenje na Vaš websajt.